Het syndroom van Gilles de la Tourette

Meer dan enkel Tourette

Het syndroom van Gilles de la Tourette komt vaak voor in combinatie met andere stoornissen. Hieronder volgt een opsomming van veel voorkomende vormen van comorbiditeit, in volgorde van frequentie:

  • OCB: Obsessive Compulsive Behavior: 90 %;
  • hypersensitiviteit: 90 %
  • allergieën: 75 %
  • angst- en paniekstoornissen met of zonder hyperventilatie: 60 %
  • ...
Lees meer

Tourette is geen 'vloekziekte'

Het syndroom van Gilles de la Tourette, ook wel Tourettesyndroom (TS) genoemd is niet in een zin te definiëren. Het is een van de meest complexe hersenstoornissen.

TS wordt gekenmerkt door tics. Tics zijn herhaalde, niet ritmische, al of niet doelgerichte bewegingen of geluiden, die meestal kortdurend en explosief van aard zijn.

Wanneer er minstens twee motorische en één vocale tic (niet noodzakelijk terzelfde tijd) optreden en dit ...

Lees meer

Tourette in de literatuur

Mr. Tourette en ik

Pelle groeit op in een Noord-Noors dorpje. Hij verzint steeds meer regels waaraan hij zich moet houden. Als er bijvoorbeeld een vliegtuig overvliegt, moet hij zijn laarzen uitdoen om te voorkomen dat het neerstort op zijn huis. Als Pelles vader een artikel leest over Gilles de la Tourette herkent hij symptomen van die aandoening in zijn zoon. Maar wanneer hij Pelle meeneemt naar een arts, zegt deze: 'Tourette? ...

Getuigenissen

Mijn zoontje heeft Tourette

Sara (41) vermoedde al een paar jaar dat haar zoontje Thomas, nu tien, het syndroom van Tourette heeft. Een jaar geleden kwam de officiële diagnose, maar hulp kon de medische wereld niet echt bieden. Gelukkig is er de Tourettevereniging.

Het moeilijkste is dat je je als ouder van een kind met tourette vaak zo onbegrepen, zo eenzaam voelt. Dat ik overdreef. Dat ik te veel piekerde. Misschien was ik wel depressief en moest ik zelf maar eens naar een psycholoog gaan. Er bestaan ook zo veel misverstanden over het tourettesyndroom. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat tourette altijd gepaard gaat met vloeken en schuttingtaal gebruiken, terwijl dat maar bij een minderheid van de patiënten het geval is. Of dat tourette iets heel zeldzaams is, maar dat is niet zo. Volgens onderzoek komt het bij een op de honderd mensen voor, maar doorgaans in zo’n milde vorm dat ze niet eens beseffen dat ze het syndroom hebben. ...

Bekijk de bronnen