Symptomen

Over Tourette \ Symptomen

Tics

De kernsymptomen van het Tourettesyndroom zijn tics. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bewegingstics of motorische tics en geluidstics of vocale tics. Naast dit onderscheid wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de eenvoudige of enkelvoudige tics en de meer complexe tics, meervoudige of samengestelde tics. Tics worden door de de TS-patiƫnt als iets ervaren waaraan ze niet kunnen weerstaan, je kunt het vergelijken met een jeukende muggenbeet.

Enkelvoudig Samengesteld
Motorische tics
 • oogknipperen
 • grimassen
 • schouderschokken
 • hoofdschudden
 • in de handen klappen
 • huppelpasjes
 • mensen nadoen
 • voorwerpen aanraken
 • copropraxie (obscene handelingen of gebaren)
Vocale tics
 • kuchen
 • keelschrapen
 • blafgeluiden
 • piepgeluiden
 • uitstoten van woorden
 • kreten en zinnen
 • telrituelen
 • zinsdelen herhalen
 • coprolalie (dwangmatig vieze taal of vloekwoorden moeten zeggen)

Hieronder ziet u een inspirerend filmpje over Marc Illiot en zijn Tourette, hij heeft motorische en vocale tics.

Filmpje Tourette's: What Makes You Tic?

Bijkomende symptomen (Full Blown Tourette)

Naast tics kunnen nog andere symptomen voorkomen. De meeste van deze verschijnselen kunnen op zichzelf voorkomen of als onderdeel van een of ander ziektebeeld. Ze kennen een grote verscheidenheid en worden hieronder in volgorde van meest tot minst voorkomend opgesomd:

rusteloosheid: ongeduldig of chaotisch
fijnmotorische problemen: vaak ernstige problemen met handschrift
aandachtstoornissen: meestal door het onderdrukken van tics
versterkte impulsiviteit: flapuit, eerst doen dan denken
gedragsstoornissen: bv. sterk emotioneel of prikkelbaar reageren
pallilalie: herhalen van eigen woorden en/of zinnen
echolalie: imiteren van geluiden, woorden of zinnen van anderen
slaapstoornissen: moeilijk inslapen, nachtmerries
stotteren, hakkelen: te vlug spreken met uithalen en stemverandering
pallipraxie: zichzelf nadoen
echopraxie: imiteren van bewegingen van anderen
coprolalie: uitstoten van obscene taal of schuttingstaal
copropraxie: maken van obscene gebaren

Bekijk de bronnen